आहा ! ६० को दशकमा सफा र स्वच्छ देखिएको बागमतीको दृश्य

  •  
  •  
  •  

पुरानो काठमाडौंको सम्झना: १९६४ मा चोभारको डाँडाबाट देखिएको काठमाडौंको तस्वीर। तस्वीर युएसएडका तत्कालिन औलो उन्मूलन विज्ञ रिचार्ड डर्सीले लिनुभएको हो। तस्वीरमा ६० को दशकको बाग्मती नदी देख्न सकिन्छ।